Om oss

Brandskyddsutbildning Sverige Ekonomisk Förening

Brandskyddsutbildning Sverige Ekonomisk Förening, vars medlemmar består av Sveriges lokala Brandskyddsföreningar och deras utbildningsbolag.
Medlemmarna ska genom den ekonomiska föreningen tillsammans bedriva nationell utbildningsverksamhet.

Föreningen ska erbjuda företag och organisationer distansutbildningar inom förebyggande brandskydd.
Verksamheten bedrivs i enlighet med Brandskyddsföreningens vision – ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Föreningens överskott går oavkortat till de lokala brandskyddsföreningarnas ideella verksamhet, vilken verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö.

 

Styrelsen för Brandskyddsutbildning Sverige Ekonomisk Förening
  • Ordf Jan-Olof Sandberg
  • V ordf Jörgen Rydhmer
  • Sekr Elisabeth Myregrund
  • Tore Holmefalk
  • Göran Lindell
  • Ken Henningson
  • Jürgen Lorenz

Projektledare
  • Almina Catic
  • Thomas Wanke