Utbildning I samverkan med alla sveriges lokala brandskyddsföreningar

Brandsäkra Distansutbildningar

En brand kan ge stora ekonomiska, personliga och miljömässiga konsekvenser – Brandsäkra er verksamhet.

Oavsett var i landet ni verkar, kan vi erbjuda er utbildning i  brandskydd. Lärarledda, Lärorika, Livesända Distansutbildningar.

Överskottet går oavkortat till de lokala Brandskyddsföreningarnas ideella verksamhet.

Tillsammans skapar vi ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Vi utbildar för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, ska alla verksamheter arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att ni metodiskt ska gå igenom ert behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.